PHP

PHP

Език за разработване на интернет страници с висока производителност

MariaDB

MariaDB

Наследникът на най-добрата система за релационни бази данни MySQL

Apache Server

Apache Server

Най-добрият уеб сървър с отворен код, създаден за висока производителност

Linux

Linux

Най-революционната, най-добрата и стабилна операционна система

iOS

iOS

Мобилна платформа за разработване на приложения за iPhone и iPad

Android

Android

Най-известната мобилна платформа в световен мащаб, базирана на Java и C/C++

Java

Java

Широко разпространен мултиплатформен език за програмиране от високо ниво

Arduino

Arduino

Най-известната хардуерна платформа с отворен код базирана на Atmel AVR

WebGL

WebGL

Нашите клиенти